Leadership Development

Program dahilindeki konular

Yöneci ve yönetici Adayları İçin Çözümler !!!!!

Yöneticiler veya yöneticilik yolunda ilerleyen bireyler kendilerini her zaman, her konuda geliştirmek zorunda olduklarını bilirler. Ülkemiz gibi globalleşme sürecinde olan ülkelerde yöneticiliğin olmazsa olmazı şüphesiz iyi derecede İngilizce bilgisidir.  Ama söz konusu bireyler bilirler ki; tek başına İngilizce bilgisi yetersizdir, eş zamanlı olarak kendi liderlik becerilerini de geliştirmeleri gerekir.

Bu bağlamda Boutique English İngilizce olarak liderlik gelişimi programı hazırlamıştır . Bu program dahilinde;

Leadership Skills / Team Management Skills / Time Management / Career Skills / Strategy Tools / Decision Making Techniques / Creativity Tools / Learning Skills

gibi konularda hazırlanmış makaleler derste anadili ingilizce olan bir öğretmenle işlenir. Böylelikle kişiler hem kendilerini hemde farkında olmadan İngilizce seviyelerini geliştirirler.

Leadership Skills

leadership

Become an Exceptional Leader

Team Management Skills

team management

The Skills You Need to be a

Great Boss

Time Management

time management

Be at Work Overload. Be More Effective. Achieve More.

Career Skills

career skills

Thinking About Your Career…

Strategy Tools

strategy

Mapping Out Your Best Possible Direction

Decision-Making Techniques

Decision Making

How to Make Better Decisions

Creativity Tools

creativity

Develop Creative Solutions to Business Problems

Learning Skills

learn

How to improve learning skills