Direct Method

Direct Method’un amacı sizi ingilizce KONUŞTURMAKTIR. Bu amaç doğrultusunda, anadilleri İngilizce olan zengin kültür ve alt yapıya sahip uzmanlar ile; katılımcı sürekli olarak İngilizce düşünüp, İngilizce konuşmaya  yönlendirir.

Sadece sorulan sorulara cevap bekleyen bir metod olmayan Direct Method ; anadili İngilizce olan uzmanın interaktif  bir şekilde katılımcıyı sürekli konuşmaya sevk etmesidir. Bu şekilde; sorulan soruları cevaplamakla sınırlı kalmayıp,  katılımcıyı da soru sormaya yönelterek İngilizce düşünüp konuşması konusunda yeteneğini geliştirir. Ayrıca metodun içine yerleştirilmiş güncel aktivitelerle dinleme, okuma yazma konularında da gelişiminizi sağlar.

Direct Method birebir özel İngilizce konuşma seanslarında kullanılacak bir materyal olarak tasarlanıp, yepyeni bir sistem olarak başlangıç seviyesinden, ileri seviyelere kadar her katılımcıya hitap eden bir program bütünüdür. Direct Method’un yaratıcıları ‘’İngilizce KONUŞABİLMENİN tek yolu o dili kullanmaktır’’ felsefesiyle seans esnasında sürekli İngilizce konuşur ve konuştururlar.

Direct Method materyalleri hazırlanırken, katılımcıların Türkçe konuşan insanlar olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Geçmişte gerek okullarda gerekse ingilizce kurslarında eğitim almış birçok katılımcı, Direct Method la tanıştıktan sonra İngilizce KONUŞMAYA başlamışlardır.

İngilizce konuşarak öğrenilir!

1. Sistemin yapısı şu şekildedir; Anadili İngilizce olan uzman bireye kitap dahilindeki soruları sorar, bu sorular bireyin refleksif olarak konuşabilmesi  hedeflenen yeni kelimeleri ve gramer yapılarını içerir. Birey yazılı soru ve cevaplara bakmadan bu soruları cevaplamaya çalışır ve takıldığı noktada uzman bireye yardımcı olur. Böylece birey söz konusu olan gramer yapısını öğrenmeye çabalamak yerine bu yapıyı “gerçek zamanlı” bir şekilde kullanır. Soru-cevap akışı tekrarlandıkça bireyin refleksif konuşabilme yetisi gelişir. Türkiye ‘deki İngilizce öğrenim sürecinin en büyük eksikliğinin pratik tabanlı İngilizce konuşmanın yetersizliği olduğunu görüp, geliştirdiğimiz Direct Method bireyi kesintisiz konuşmaya yönlendirir. Böylelikle  birey İngilizce kursuna gidip, klasik yöntemlerle gramer eğitimi alarak bir türlü başaramadığı akıcı konuşabilme yeteneğine sahip olur.

2. Cevaplara sorular çalışması (Answer to Questions activities) bireyin İngilizce sorulan sorulara cevap verebilme yeteneğini arttırırken, onların soru sorabilme egzersizlerine ihtiyaç duyduklarını değerlendirerek (Answer to Questions activities) ‘i geliştirdik.Bu çalışmada uzman bireye yöneltmesini istediği sorunun cevabini verir. Bireyden bu cevabin sorusunu sormasını ister. Birey verilen cevabin sorusunu uzun uzadıya sormaya çalışırken, doğal olarak hatalar yapar veya duraklar. Uzman hataları düzelterek bireyin kesintisiz konuşmasına yardımcı olur.

3. Sistem gramer ağırlıklı olmasa da gramerin varlığını ve gerekliliğini inkâr edemezdi. Direct Method’un bu konuya yaklaşımı şöyledir; Örneğin; geçmiş zaman ile ilgili konuşma pratikleri esnasında, klasik eğitimlerdeki gibi yapı anlatılıp ardından katılımcının yazılı alıştırmalar çözmesi yerine uzman gramer yapısını anlattıktan sonra sürekli olarak geçmiş zaman soruları yöneltir. Birey geçmiş zamanın yapısını öğrenirken, fiillerin ikinci hallerini ezberlediği halde konuşmaya geldiğinde bocalayıp başarisiz olmak yerine bu yapıyı konuşma tekrarlarıyla öğrenir ve öğrendiğini de konuşabilir.

4. Kendi dilimiz (TÜRKÇE) ile öğrenmeye çalıştığımız (İNGİLİZCE) dilleri  aynı dil ailesinden olmadıklarından dolayı yapıları farklı olduğu gibi mantaliteleri de farklıdır. Bu yüzden İngilizce konuşabilmenin en etkin yolu o dili KONUŞARAK öğrenmektir. Konuşurken Türkçe düşünüp İngilizceye çevirerek hiç bir yere varılamayacağı büyük bir gerçektir. Eğer böyle yaparsak düşündüklerimizi doğru bir şekilde ifade edemeyiz. Bu durumu en iyi şekilde çözmenin yolu anadili İngilizce olan uzmanlar ile bu dili KONUŞARAK geliştirmektir.